Opencart Kurumsal Grande Türkiye

Montessori Yöntemi ve Öğrenme Ortamı

Gönderen GülenTilki 22/10/2017 0 Yorumlar Montessori Eğitimi,

Montessori Yöntemi ve Öğrenme Ortamı

 

Montessori yönteminde en önemli unsurlardan birini ortam oluşturmaktadır. Çocuk çalışmalarını kendisine uy­gun ortamlarda yerine getirmelidir. Bu nedenle mobilyalar ve diğer materyaller çocuğun boyuna göre olmalıdır. Ayrıca materyaller ve etkinlikler çocuğun günlük hayatmı kolaylaş­tırıcı ve duyu organlarını geliştirici nitelikte olmalıdır.

"Montessori yöntemini benimseyen sınıflarda ortam çocuğa göre ve kendisini güvende hissedebileceği biçimde oluşturulur. Or­tamda çocuğu yetişkinlerin günlük yaşantısına girdirmeyi amaçla­yan materyaller bulunur. Bunlar bir leğen, bir ibrik, sabun, fırça­lar, bezler, küçük bir süpürge, faraş, peçete vb olabilir. Çocuk bun­ları kullanarak kendi sınıfını temizleyebilir. Sınıfta çocukların bo­yuna uygun yazı tahtası da bulunur. İki veya üç çocuk bu tahtayı aynı anda kullanabilir. Sınıfın tüm duvarlarını kaplayan ve çocuk­ların boyuna göre dolaplar da bulunması gerekmektedir. Eğitsel materyaller bu dolaplara yerleştirilir ve kullanılmak üzere buralar­dan alınır. Çalışma bittiğinde, çocuklar materyalleri yerlerine ko­yarlar."

Montessori yöntemi esas alınarak düzenlenecek bir sı­nıfta şu 6 hususa dikkat edilmelidir:

 

  1. Çocuğun bağımsızlığı
  2. Düzenli bir ortam (her nesne için bir yer)
  3. Doğadan unsurlar (hayvanlar, yapraklar, bahçe)
  4. Çevrenin güzelliği
  5. Maria Montessori tarafından incelenmiş ve geliştirilmiş eğitsel materyal
  6. Sosyal hayatın öğretimi

 

"Montessori sınıflarında materyaller kadar önemli olan bir husus da çocukların onları kullanma biçimleridir. Çocuklar sınıf ortamında materyalleri kullanırken sosyal davranış da kazanırlar. Özellikle bayan öğretmenin çocuklarla ilişkileri bu konuda belirle­yicidir. Öğretmen sınıfta uygun bir ortam oluşturma, çocukları ustaca yönlendirme işlevini yerine getirir. ” Montessori sınıfla­rında çocukla öğretmen arasında ve çocukların kendi arala­rında nezakete dayalı bir ilişki bulunmaktadır. Yöntem her türlü şiddeti -sözel veya fiziki- reddetmektedir. Büyükler küçüklere model olmak suretiyle çalışmalar gerçekleştirilir.

Montessori yöntemini benimseyen bir sınıfta farklı yaş gruplarından çocuklar bulunur. Örneğin 20-25 kişilik bir sı­nıf 3,4 ve 5 yaş çocuklarından oluşur. Sene sonunda 6 yaş çocukları ile 9 yaş çocukları, 3 yaşındakiler ile 6 yaşındakiler bir arada çalışabilirler. Bu durumda büyükler küçüklere kendiliğinden yardımcı olabilirler. Onlar için bir model oluş­turabilirler. Montessori sınıflarında çocuklar birbirleriyle rekabete girmeden çalışmalarım sürdürürler. Birbirlerine saygı duyarlar. Küçük yaşta (3-4 yaşlarında) okuma, yazma ve hesap yapmayı öğrenirler. Evreni yöneten temel yasaları keşfetme yolunda ilerlerler. Kişisel sorumluluk ve iç disiplin sahibi olurlar. Çalışma ve düşünme becerisi kazanırlar.

Kısacası, çocuğa göre bir ortam; engellerden arındırıl­mış, yalnızca çocukların ihtiyaçlarına cevap veren bir ortam ve çevre anlamına gelir. Ancak böyle bir çevre çocuğun ger­çek bir yaratıcı eğitim almasına yardımcı olabilir.

Çocuğun başka çocuklarla buluştuğu ve birlikte çalıştık­ları bir ortam olan okullar belirtilen ilkeler doğrultusunda düzenlenir ise kaçılan değil seçilen ortamlar olabilir.

Yorum Yap