Opencart Kurumsal Grande Türkiye

Montessori Yöntemi

Gönderen GülenTilki 12/10/2017 0 Yorumlar Montessori Eğitimi,

Montessori Yöntemi

 

Montessori yöntemi, çocuk merkezli bir yöntemdir. Yöntem öğretmeyi değil öğrenmeyi temel almaktadır. Yön­teme göre yetişkin çocuğun hizmetindedir. Montessori sınıf­larında çocuklar diledikleri çalışmaları yapmaktadır. Sınıfta uyulması gerekli kurallar fazla değildir. Bu kurallar da ça­lışma ve materyalleri kullanma ile ilgilidir. Bunlar çocuğun ilgisine göre değiştirilebilir durumda olan esnek kurallardır. Yöntemin amacı zorlamadan çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktır. Montessori sınıflarında, öğrenmeler somuttur. Her öğrenme için bir iş yapma süreci vardır. Kısa­cası çocuk iş yapmak suretiyle öğrenir.

Bayan Montessori, geliştirdiği yöntemin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle ifade etmektedir: "Küçük çocuk bilgiyi iç­selleştirme özelliği olan bir zihin yapısına ve kendi kendine öğre­nebilme kapasitesine sahiptir. Çocuğu inceledim. Onun bana ver­diklerini aldım ve aldıklarımı açıkladım. Montessori yöntemi de­dikleri şey işte budur." Bu ifadeden anlaşılacağı gibi Montessori Yöntemi çocuklarla ilgili sistematik gözlemlere dayanmaktadır.

Montessori'nin gözlemlerine göre, çocuk uygun bir or­tamda doğal gelişimini sürdürdüğünde, doğal olarak ko­nuşmayı ve yürümeyi öğrendiği gibi, okumayı, yazmayı ve matematiği de kendiliğinden öğrenebilmektedir. Montessori yaklaşımına uygun bir ortamın üç temel öğesi vardır: Yaşları farklı çocuklardan oluşmuş bir grup, çocuğun ihtiyaçlarına uygun özgün bir biçimde hazırlanmış öğretim materyali, bu ihtiyaçları anlayabilecek ve uygun bir biçimde karşılayabile­cek niteliklere sahip eğitimci. Bu özelliklere sahip bir ortam­da, çocuklar 4-6 yaş arasında okumaya başlayabilmektedir­ler. Montessori Yönetimini aşağıdaki başlıklarda inceleyeceğiz.

  1. Montessori Yönteminin Dayandığı Temel İlkeler
  2.       Montessori Yöntemi ve Bilimselik
  3.       Montessori Yöntemi ve Duyu Organları
  4.       Montessori Yöntemi ve Geleneksel Eğitim
  5.       Montessori Yöntemi ve Öğrenme Ortamı
  6.       Montessori Yöntemi ve Okul
  7.       Montessori Yöntemi ve Öğretim Kademeleri

Yorum Yap